Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Onvoldoende steun van federale regering om ramp met transmigranten te vermijden”

Naar aanleiding van een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe aan gouverneur Carl Decaluwé over de transmigrantenproblematiek aan de kust bleek dat de federale regering onvoldoende steun biedt. Het is niet de vraag of er een ramp zal gebeuren, maar wanneer.

Terwijl er enkele maanden geleden een dalende trend was van het aantal aangetroffen transmigranten in West-Vlaanderen en ook van het aantal dossiers inzake mensensmokkel en mensenhandel, vernam provincieraadslid Kurt Himpe dat er in het eerste kwartaal van dit jaar al 40 procent van het jaartotaal 2023 bereikt is. Het aantal intercepties is stabiel, maar er zijn gewoon veel minder controles.

“Overvolle boot met tientallen transmigranten vertrok niet in Duinkerke, maar wel in Koksijde”

Provincieraadslid Kurt Himpe vernam ook dat het overladen bootje dat op zondag 14 april met tientallen transmigranten gespot werd en een aantal mensen op het strand tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke dropte niét in Duinkerke vertrok, maar wel in Koksijde. Er waren trouwens de laatste tijd al drie pogingen vanuit ons grondgebied om met bootjes het Verenigd Koninkrijk te bereiken.

Alle middelen moeten ingezet worden om te vermijden dat bootjes vertrekken, maar de federale politie is te weinig aanwezig in West-Vlaanderen om voldoende te kunnen optreden.

Bootjes met transmigranten begeleiden op de Noordzee is volgens de gouverneur geen goede zaak en een gevaarlijk precedent. Als er nog dergelijke situaties zijn, dan zal hij het noodplan afkondigen. Het bootje was overduidelijk niet reglementair in orde, er waren te weinig of geen reddingsvesten… De zeevaartpolitie controleert ook andere bootjes en dus kunnen ze ook dergelijke bootjes intercepteren. Doordat dit niet gebeurde, konden de telefoons van de transmigranten niet uitgelezen worden, waardoor waardevolle informatie verloren ging.

“Het blijft wind- en muisstil bij de federale overheid”

De UK Border Force is bereid om “small boat teams” te betalen zodat in samenwerking met de politiezone Westkust efficiënter kan opgetreden worden. Het blijft echter wind- en muisstil bij de federale overheid, blijkt uit het antwoord op de vragen van provincieraadslid Kurt Himpe.

De gouverneur roept ook op om dringend werk te maken van een verdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en ons land, maar om de nodige adviezen en goedkeuringen te hebben, zal het waarschijnlijk nog twee jaar duren vooraleer het verdrag er is.