Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provinciebestuur gaf voorbije vier jaar 9 miljoen euro uit aan studiebureaus

Het West-Vlaamse provinciebestuur gaf de voorbije vier jaar heel wat geld uit aan externe dienstverlening. “Vooral 2023 piekte met bijna 3,2 miljoen euro kosten aan beleidsvoorbereiding, wat een bijzonder hoog bedrag is”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe.

“In 2020 werd ‘maar’ 1,3 miljoen euro aan externe dienstverlening gespendeerd, in 2021 steeg dit tot bijna 2,5 miljoen euro om dan in 2022 te dalen tot 2 miljoen euro. In deze kosten zijn erelonen die van toepassing zijn bij het inschakelen van architecten, studiebureaus… nog niet eens inbegrepen”, aldus Himpe.

“Zo werden er de voorbije jaren heel wat kosten gemaakt voor studies en ontwerpplannen voor de provinciedomeinen en groene assen, de opmaak van beheerplannen en inrichtingsstudies en de ontwikkeling van natuur- en milieu-educatief en toeristisch-recreatief aanbod. Ook het uitwerken van projecten voor de uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen was een grote slokop”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe die zich vragen stelt bij het hoge kostenplaatje. “De provincie West-Vlaanderen heeft heel wat expertise in huis, maar moet blijkbaar voor heel wat zaken toch een beroep doen op externe diensten.”