Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Stapsgewijs werken aan comfort voor bezoek aan stoommachine”

Tijdens de gemeenteraadszitting vroeg raadslid Giel Seynaeve om het comfort voor de bezoekers aan de stoommachine te verbeteren. “Het gebouw werd destijds gebouwd voor industriële activiteiten en we werken stapsgewijs om de toegankelijkheid van de voormalige elektriciteitscentrale te verbeteren”, aldus schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe.

Het raadslid stelde dat de Izegemse musea een succes en waardevol zijn en dat de stad hiervoor heel wat inspanningen levert. Eén van de tekortkomingen is echter het gebrek van een toilet voor de bezoekers en de vrijwilligers.

“De voormalige elektriciteitscentrale is inderdaad uniek industrieel erfgoed. De grootst bewaarde stoommachine van het land wordt deskundig op punt gehouden door de vrijwilligers die ook samen met de gidsen bezoekers ontvangen op aanvraag voor geleide bezoeken. In hun vrijwilligersactiviteit worden ze ondersteund door museummedewerker”, repliceerde de schepen.

“Het concept van het gebouw was destijds uiteraard gericht op een industriële activiteit en niet op een toeristisch-recreatieve of museale functie”

“Het concept van het gebouw was destijds uiteraard gericht op een industriële activiteit en niet op een toeristisch-recreatieve of museale functie. En daardoor zijn er beperkingen, zoals het sanitair. Maar de geleide bezoeken starten vanuit Eperon d’Or, waardoor bezoekers vooraf naar het toilet kunnen gaan in Eperon d’Or vooraleer naar stoom & stroom te gaan. Als er speciale evenementen zijn zoals Open Monumentendag of Erfgoeddag is Eperon d’Or ook geopend zodat bezoekers daar naar het toilet kunnen. Voor de vrijwilligers zullen we zeker kijken of er mogelijkheden zijn op de site, niet in het huidige museumdeel van stoom & stroom, want dat is helaas momenteel niet haalbaar”, zegt schepen Kurt Himpe.

“Met de goedkeuring van het beheersplan dat opgemaakt werd voor de site, is er een toekomstvisie. Door het beheersplan kreeg de site de status als ZEN-monument (Zonder Economisch Nut) en ging het agentschap Onroerend Erfgoed akkoord met deze visie. Het beheersplan wordt nu stap voor stap uitgevoerd, met het oog op restauratie en toegankelijkheid en daar zit dus ook een toilet bij. Een eerste stap is nu de effectieve aanpak van de schoorsteen. In een volgende fase zal gekeken worden voor de verdere restauratie, rekening houdend met de mogelijkheden met en op de site en subsidiemogelijkheden om de museale werking te optimaliseren en de site uit te bouwen tot een tweede succesvolle museale pijler”, besluit schepen Himpe.