Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Stad Izegem reikt in 2021 opnieuw thesisprijs uit

1 juli 2020

De stad Izegem reikt in 2021 opnieuw de thesis- en onderzoeksprijs uit. “We willen deze prijs opnieuw uitreiken en zo studenten van het hoger onderwijs aanmoedigen om een Izegems thema te kiezen”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe (N-VA).

De thesisprijs werd vorig jaar voor de eerste keer toegekend. Laureaat Sam Geldof studeerde af als architect aan de Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas (KU Leuven). Zijn masterproef ‘Structuur als Architectuur-Generator’ bestudeerde hoe een architecturaal idee kan geïnspireerd worden vanuit de structuur van bestaande gebouwen. Voor de concrete uitwerking van zijn proef nam Sam Geldof de gebouwen van drukkerij Strobbe onder de loep. “We hopen dat andere studenten in de voetsporen treden van deze eerste laureaat”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“Dat kan zowel een  sociaal, economisch, cultureel, architecturaal,  politiek of historisch onderzoek zijn. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem. Al te vaak verdwijnen thesissen in een kast, terwijl dergelijke master- of bachelorproeven een grote meerwaarde kunnen betekenen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Voor de uitreiking volgend jaar komen de master- of bachelorproeven voor een Vlaamse instelling in aanmerking die een voldoende behaalden in de periode tussen 1 oktober 2019 en 1 oktober 2021. Er moet een duidelijke link zijn met de stad Izegem, wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben. Een jury buigt zich over de inzendingen. De laureaat kan een prijs winnen ter waarde van 800 euro en geeft dan ook in de Izegemse bibliotheek een lezing over de thesis”, besluit schepen Himpe.