Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegems stadsarchief verwerft grote schenking van Drukkerij Strobbe

30 september 2020

Het Izegemse stadsarchief krijgt een omvangrijke schenking van de voormalige Drukkerij Strobbe. “Het archief van Drukkerij Strobbe is bijzonder waardevol voor het stadsarchief”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

Drukkerij Strobbe werd opgericht in 1890 en was met industrieel drukwerk en verkoop van papier en kantoormateriaal actief tot 2013. “Drukkerij Strobbe zorgde meer dan 120 jaar voor het drukwerk van heel wat Izegemse bedrijven en verenigingen. Daardoor is dit historisch bedrijfsarchief zeer belangrijk en geeft het een ruim beeld over het socio-economisch leven van onze stad. Daarnaast is dit archief ook een belangrijke meerwaarde voor de werking van en het wetenschappelijk onderzoek door de industriële erfgoedsite Eperon d’Or”, verduidelijkt Kurt Himpe.

De schenking omvat meer dan twintig vierkante meter archiefmateriaal, met een collectie blokkalenders, het archief van de Druivelaar – Le Sablier, eigen drukwerk, drukwerkmodellen, het bedrijfs- en fotoarchief, een grote collectie affiches… “Het stadsarchief verwerft ook 360 archiefdozen met de klantendossiers van de periode 1930 tot 2013”, aldus coördinator Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest.

“Antieke drukpers en boekbindpersen als verwijzing naar de oorspronkelijke bedrijfsactiviteit”

De gebouwen van de voormalige drukkerij krijgen een nieuwe bestemming als onderdak voor de Kunstacademie, de bibliotheek, het stadsarchief en de heemkundige kring Ten Mandere. “De schenking van de voormalige drukkerij en van Luc Strobbe omvat ook een antieke drukpers en twee antieke boekbindpersen. Ze zullen over enkele jaren als aankleding van het gebouw dienen en verwijzen naar de voormalige bestemming van de site”, zegt schepen Kurt Himpe. “Ook de Kunstacademie zal een viertal apparaten in bruikleen krijgen.”

“De cirkel is rond, want het Strobbearchief zal uiteindelijk in historisch stadsarchief op de site Strobbe komen”

“De schenking is zo omvangrijk dat er in het huidige stadsarchief in de kelder van het stadhuis geen plaats is. De archiefcollectie zal op korte termijn verhuizen naar de voormalige kantoren van Etiz in de Prins Albertlaan naast het museum ‘Stoom en Stroom’ in afwachting van de ontwikkeling van de nieuwe accommodatie voor de Kunstacademie, bibliotheek, stadsarchief en heemkundige kring. Luc Strobbe zal de komende jaren daar verder werken aan de inventaris van het bedrijfsarchief. Als de nieuwe accommodatie klaar is, zal het Strobbearchief een plaats krijgen in het historisch stadsarchief op de site Strobbe. Zo zal de cirkel rond zijn”, verduidelijkt een tevreden schepen Himpe.

Nooit eerder zo veel aandacht voor het stadsarchief

Dat er in de geschiedenis van de stad nooit eerder zo veel aandacht naar het stadsarchief ging, is nu wel duidelijk. Door de samenwerking met de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest en de vrijwilligers van de heemkundige kring Ten Mandere is alles de voorbije jaren in een stroomversnelling gekomen. De stad gaat ook actief op zoek naar interessante collecties. Zo werd onlangs ook het archief van de Spoorverbinding der Vaartkaai verworven, nadat de archiefschepen de besprekingen succesvol kon afronden. “Met het bedrijfsarchief van Drukkerij Strobbe is een zeer belangrijke stap gezet in de uitbouw van het socio-economische deel van het historisch stadsarchief. De stad is de familie Strobbe bijzonder dankbaar voor deze schenking”, besluit schepen Himpe.