Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegem en Hotton slaan de handen in elkaar voor taalonderwijs

21 juni 2018

Izegem en  Hotton zetten een gezamenlijk project op om leerlingen uit de kleuter- en lagere scholen beter Nederlands en Frans te laten leren. “De beide partnersteden zullen de lagere en kleuterscholen aanmoedigen om een uitwisselingsproject op te starten”, zegt schepen van Onderwijs en Externe Relaties Kurt Himpe (N-VA). Door een dergelijk uitwisselingsproject krijgen kinderen de kans om buiten de schoolse sfeer in contact te komen met het Nederlands en het Frans.

De laatste tijd is er heel wat te doen rond het taalonderwijs. Uit een studie van de Universiteit van Namen blijkt dat steeds minder Waalse scholieren het Nederlands kiezen in het middelbaar. Dit schooljaar was dat slechts 35 procent van de eerstejaarsleerlingen in het middelbaar, terwijl dat acht jaar geleden nog 49 procent was. Uit een onderzoek van de Universiteit van Leuven bleek dan weer dat meer dan de helft van de Vlaamse leerlingen in het zesde leerjaar de eindtermen  voor Frans lezen niet haalt.

In drie jaar van 11 naar 63 leerlingen in immersieklas in Hotton

Burgemeester Jacques Chaplier van Hotton in de provincie Luxemburg ziet die evolutie met lede ogen aan. Daarom werd gestart met een immersieklas in het Nederlands aan de lagere en kleuterschool. “Enkele jaren geleden waren er maar elf leerlingen ingeschreven, dit jaar zijn er al 63 leerlingen”, zegt de burgemeester van Hotton. “En volgend schooljaar wordt gestart met een tweede klasgroep en wordt ook een tweede Vlaamse leerkracht deeltijds hiervoor ingezet.”

“Met het project willen we de leerlingen in het basis- en kleuteronderwijs nog meer in contact brengen met een andere taal. We hopen dat dit in de regio van Hotton ook zal leiden tot meer interesse voor de Nederlandse taal”, zegt schepen Himpe. “Alle Izegemse lagere en kleuterscholen zullen aangeschreven worden zodat een uitwisselingsproject kan opgestart worden met de school in onze partnerstad Hotton. Er zijn ook contacten met de Noord-Franse partnerstad Bailleul voor uitwisselingsprojecten.”