Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

"Izegems stadsarchief geeft meer en meer schatten prijs"

18 augustus 2016

“Een stadsarchief is een schatkamer aan historische documenten en stukken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe (N-VA). “Het werd tijd dat er eindelijk werk gemaakt werd een grondige aanpak van het archief en nu al geeft het Izegems stadsarchief meer en meer schatten prijs.”

“In de beleidsverklaring stelden we dat er een dringende nood was aan de aanwerving van een archivaris en een samenwerking met de heemkundige kring om alles op orde te krijgen. Intussen zijn drie mensen aangeworven via de Intergemeentelijke Archiefdienst van de Interlokale Vereniging Associatie Midwest en is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de heemkundige kring Ten Mandere”, verduidelijkt schepen Himpe. “Dit team van professionelen en vrijwilligers is volop aan de slag en de reorganisatie en inventarisatie komt stilaan op kruissnelheid.”

Honderden foto’s gedigitaliseerd

“Het was dagen zwoegen voor de archivarissen en de technische dienst om alles wat niet thuis hoorde in de archiefruimte van het stadhuis op te ruimen. Dan pas kon het inhoudelijke werk beginnen”, aldus Himpe. “Tegen eind dit jaar zal een lijst opgemaakt zijn waardoor we weten waar alles precies staat. Er zal ook een grondige selectie gebeuren. Ook het archief van Etiz zal onder handen genomen worden. Stad Izegem beschikt ook over een schatkamer aan foto’s. Meer dan 5.700 foto’s zijn bijvoorbeeld al door Bart Blomme van Ten Mandere omschreven en er is ook gestart met de digitalisering van deze foto’s. Zo zijn er al honderden foto’s gedigitaliseerd over het Herfstmuziekfestival.”

“De renovatiewerken in het stadhuis waren ook een gouden zaak voor het stadsarchief. Veel stukken die jarenlang in kasten bewaard werden, zijn nu in het stadsarchief terechtgekomen, waar ze thuis hoorden.”

“Gevonden archiefstukken vullen hiaten in historisch onderzoek op”

Doordat alles geïnventariseerd wordt, komen ook stukken aan het licht die hiaten opvullen in het onderzoek van de geschiedenis van Izegem. “De gevonden disrekeningen zullen onderzoekers in staat stellen om Izegem tijdens de vroege zestiende eeuw verder in kaart te brengen”, zegt Bertrand Nolf die archivaris is van Ten Mandere. “Ook een verloren gewaand deel van het landboek van Izegem is aan de oppervlakte gekomen en maakt het mogelijk om de demografische geschiedenis van onze stad in de achttiende eeuw te vervolledigen. Daarnaast zijn er heel wat staten van goed gevonden die historisch gezien een grote demografische meerwaarde hebben.”

Bertrand Nolf is ook onder de indruk van brieven van Izegemse soldaten die dienst deden onder Napoleon uit de periode na de Franse Revolutie en ook over de Eerste Wereldoorlog blijkt er in het Izegemse stadsarchief meer aanwezig te zijn dan werd gedacht.

Archiefwerking

Het is niet alleen de bedoeling dat er werk gemaakt wordt van de reorganisatie van het archief, de stad Izegem wil ook een archiefwerking opstarten. “Op de website van de stad Izegem is alle informatie over de archiefwerking nu gecentraliseerd. Wetenschappelijke onderzoekers, studenten of genealogen moeten vooraf een contactformulier invullen als ze opzoekingswerk willen doen”, legt schepen Himpe uit. “We benadrukken ook nog even dat in de stadsbibliotheek een schaduwarchief aanwezig is. Dit schaduwarchief bevat naast de klappers een schat aan geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes uit Izegem, Emelgem en Kachtem, ouder dan 100 jaar. Die informatie kan tijdens de openingsuren van de bibliotheek geraadpleegd worden in de leeszaal.”