Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ingelmunster, Izegem en provincie West-Vlaanderen investeren in wandel- en fietsverbinding langs het kanaal

24 februari 2016

De werken voor een trage fiets- en wandelverbinding aan de noordkant van het kanaal Roeselare-Leie, tussen Emelgembrug in Izegem en de Waterstraat in Ingelmunster, zijn net gestart. Met deze nieuwe verbinding die de naam 'Wandel op de Mandel' kreeg, willen beide gemeenten en de provincie zorgen voor een betere bereikbaarheid en berijdbaarheid van het gebied voor fietsers uit de regio. 

Sinds 2005 werkt de provincie met de vijf gemeenten langs het kanaal Roeselare-Leie en tal van andere partners zoals Waterwegen en Zeekanaal NV samen aan het ‘gebiedsprogramma Kanaalzone’. Dit programma wil door het uitvoeren van allerlei (bovenlokale) projecten de kanaalzone (nog) aantrekkelijker maken om in te ondernemen, wonen, werken en recreëren. 

Wandel op de Mandel

Eén van de projecten die momenteel wordt uitgevoerd is 'Wandel op de Mandel', een trage fiets- en wandelverbinding langs één van de schaarse open en groene ruimtes langs het kanaal Roeselare-Leie. Concreet gaat het om de aanleg van een wandel- en fietspad aan de noordkant van het kanaal tussen de Emelgembrug en de Waterstraat in Ingelmunster.

Het nieuwe pad wordt aangelegd in waterdoorlatend materiaal (ternair zand) en zal ongeveer twee meter breed zijn (2,2 m boordstenen inbegrepen). Het tracé komt zo ver mogelijk van de waterlijn te liggen, naast de bestaande bomen- en struikengordel. Er komt ook een nieuwe picknickbank langs de nieuwe verbinding tussen Izegem en Ingelmunster. 

"Wandel op de Mandel zorgt voor een aangename en groene verbinding tussen Ingelmunster en Izegem", vertelt de Ingelmunsterse schepen voor toerisme Nadine Verheye. "Het nieuwe wandel- en fietspad ligt langs het kanaal en vormt samen met het natuurdomein van de Buizerd, het Kasteelpark, de Mandelmeersen en de Beukendreef een groene long in het centrum van Ingelmunster. Heel recent werden deze Mandelmeersen samen met het Schuttershuisje aangekocht door de gemeente. Ingelmunster kijkt uit om in deze groene long natuur, recreatie en toerisme uit te bouwen. De vrijgekomen ruimte van het bedrijf Desmet zal na de bouw van de nieuwe centrumbrug heel wat opportuniteiten bieden."

Aantrekkelijkheid verhogen

Met deze investering willen de gemeenten en de provincie ‘Wandel op de Mandel’ - die op heden al vaak gebruikt wordt door wandelaars - beter bereikbaar, berijdbaar en aantrekkelijker maken voor fietsers uit de regio.

“Deze trage weg, met een volgende fase waarin het deel tussen Emelgembrug en de Izegemse centrumbrug aangepakt wordt, zal een belangrijke verbinding zijn tussen de beide buurgemeenten”, aldus Izegems schepen van mobiliteit Kurt Himpe. “Het wordt een alternatief voor de drukke Ingelmunstersestraat, Baronstraat en Prinsessestraat. De stad Izegem is volop bezig met de opmaak van een trage wegenplan, waarbij de trage wegverbinding op ‘Wandel op de Mandel’ een eerste grote realisatie wordt."

Gedeelde kosten

De kosten voor de opwaardering van deze wandel- en fietsverbinding worden betaald door Izegem en Ingelmunster, met provinciale steun.

“Deze investering kadert binnen het gebiedsprogramma voor de Kanaalzone, een bovenlokaal programma dat over meerdere jaren wordt uitgevoerd. Voor dit specifieke onderdeel bedraagt de geraamde totaalkost 144.106 euro, waarbij de Provincie 50% van de financiële last voor haar rekening neemt", besluit gedeputeerde Guido Decorte.

De einddatum van de werken is voorzien in april. Met de waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV werden concrete afspraken gemaakt over de inrichting, het beheer en het onderhoud van het nieuwe fiets- en wandelpad.