Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraad wijzigt reglement projectsubsidies cultuur

24 oktober 2016

Izegemse verenigingen kunnen een projectsubsidie aanvragen om hun culturele projecten of vernieuwende initiatieven te ondersteunen. Het subsidiebedrag kan maximaal 20 procent van de bewezen kosten bedragen. “In het gewijzigde reglement is nu specifiek opgenomen dat het project op Izegems grondgebied moet plaatsvinden”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. “In de voorbije jaren werden met dit reglement enkele grote activiteiten ondersteund zoals de viering van 900 jaar Kachtemse kerk Sint-Jan de Doper, het jubileumconcert met Wim Opbrouck van de Koninklijke Harmonie van de Congregatie, de musical Pinokkio van het koor van de Bosmolens en het herdenkingsconcert Herman Roelstraete.”

“Uit deze voorbeelden blijkt dat de projectsubsidie een meerwaarde heeft voor het culturele leven in onze stad. Daarom zullen we het reglement ook nog eens onder de aandacht brengen op de verenigingenraad en in Izine.” 

Ook aanpassing reglement voor jubilerende cultuurverenigingen

Ook het reglement voor jubilerende cultuurverenigingen is aangepast. “Vroeger konden verenigingen een toelage van 100 euro aanvragen of een ondersteuning vragen voor een project met een duidelijke culturele meerwaarde, waarbij 10 procent van de kosten met een maximum van 300 euro subsidie kon verkregen worden . Die laatste mogelijkheid viel eigenlijk samen met het reglement voor projectsubsidies. Daarom wordt die tweede mogelijkheid nu geschrapt en kunnen jubilerende cultuurverenigingen een aanvraag indienen voor een jubileumtoelage van 100 euro en als er ook nog specifieke projecten op touw gezet worden voor het jubileum het reglement projectsubsidies gebruiken”, besluit de cultuurschepen.