Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Lokaal flankerend onderwijsbeleid

6 maart 2008

Tijdens de gemeenteraadszitting van 3 maart interpelleerde N-VA – gemeenteraadslid Kurt Himpe de Izegemse schepen van Onderwijs over het lokaal flankerend onderwijsbeleid.

De aandacht voor het flankerend onderwijsbeleid neemt gelukkig overal in Vlaanderen toe. Ook de Vlaamse overheid stimuleert de steden en gemeenten om een lokaal flankerend onderwijsbeleid uit te bouwen en deed daarvoor zelfs een projectoproep aan de niet-centrumsteden voor het schooljaar 2008-2009. Daarbij kan het ondermeer gaan om gelijke onderwijskansen, probleemgedrag op school, ongekwalificeerde uitstroom, taalstimulering, overgang onderwijs-arbeidsmarkt…

Uit het antwoord van de schepen van Onderwijs op de vragen van gemeenteraadslid Himpe bleek dat er effectief een project ingediend werd met “Muziekinitiatie voor ieder kind” als thema. Afwachten of het project ook geselecteerd wordt voor een subsidie.

Maar op de vraag van raadslid Kurt Himpe of het stadsbestuur al onderzocht heeft hoe de stad Izegem de schoolkosten kan helpen drukken – een initiatief dat in de beleidsverklaring 2007-2012 werd opgenomen - meldde de schepen dat dit nog niet onderzocht werd…