Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Izegemse reuzen worden hersteld

17 juli 2008

Tijdens de raadszitting van 30 juni vroeg gemeenteraadslid Kurt Himpe om financiële middelen vrij te maken voor het herstel van de Izegemse reuzen. Eindelijk lijkt er schot in de zaak te komen.

"In 2006 bracht ik tijdens een gemeenteraadszitting de staat van de Izegemse reuzen al eens ter sprake. Dat gebeurde op basis van een dossier dat Guy Vandendriessche – de Izegemse Belleman – maakte met een reeks foto’s en een beschrijving van de reuzen. Naar aanleiding van mijn tussenkomst werd een oproep gedaan in de Stadsperiodiek, maar dit leverde toen weinig resultaat op", aldus raadslid Himpe.

"Daarom werden zelf enkele stappen gezet. Ik nam contact op met de directeur van het Instituut de Pélichy en de vraag om medewerking werd doorgegeven aan de vakverantwoordelijke van de afdeling Mode. Guy Vandendriessche heeft intussen samen met de vakverantwoordelijke een bezoek gebracht aan de reuzen in de stedelijke werkplaatsen en leerlingen van het Instituut de Pélichy zijn bereid om mee te werken aan het herstel." 

In de beleidsnota staat dat Izegem een stad is met aandacht voor ons cultureel erfgoed en toerisme. In Izegem worden ook tal van activiteiten georganiseerd waar de reuzen een rol kunnen spelen.

"Nu we op de medewerking kunnen rekenen van tal van jongeren om de Izegemse reuzen te herstellen, vraag ik de goedkeuring van de gemeenteraad om hiervoor financiële middelen vrij te maken", stelde Kurt Himpe.

De burgemeester antwoordde dat het stadsbestuur bereid is om de reuzen te herstellen en dat de technische dienst ook al onderzocht wat er allemaal moet hersteld en vervangen worden.