Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Vragen over beveiliging van treintransporten met nucleiare bestanddelen

28 november 2006

Nadat bleek dat een Brits journalist er in slaagde om ongemerkt een treintransport met nucleaire bestanddelen te benaderen en er een "bompakket" deponeerde, liet N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe een vraag stellen over de beveiliging van nucleaire treintransporten in België.

Uit het antwoord van de staatssecretaris voor Overheidsbedrijven op de parlementaire vraag van Kamerlid Patrick De Groote blijkt dat er in 2005 niet minder dan zeven treintransporten met nucleaire bestanddelen uitgevoerd werden. In de eerste helft van 2006 waren er dat al vijf.

Ieder transport wordt voorafgegaan door een coördinatievergadering, die een week vooraf georganiseerd wordt door B-Goederen. De federale politie, de crisiscel van de FOD Binnenlandse Zaken en de bevoegde diensten binnen de NMBS-groep nemen aan de vergadering deel.

In geval van problemen tijdens het transport op het toegekende treinpad zijn er twee zogenaamde "safeplaces" voorzien waar de trein kan uitwijken op bevel van de federale politie.