Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Snelheidsremmende maatregelen in de Lendeleedsestraat

14 februari 2017

Volgende week worden in de Lendeleedsestraat op drie plaatsen wegversmallingen aangebracht. “Het gaat om een proefopstelling om het verkeer af te remmen”, zegt schepen van Mobiliteit Kurt Himpe.

“Snelheidscontroles wezen uit dat de snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur door heel wat bestuurders genegeerd wordt. De Lendeleedsestraat is een belangrijke verkeersader van en naar de N36, niet alleen voor auto’s maar ook voor fietsers. De straat is geselecteerd als bovenlokale fietsroute en sluit aan op de ovonde op het grondgebied van Lendelede waar er een veilige oversteek is voor de fietsers aan de N36. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen en om de snelheid van het autoverkeer te verminderen worden tussen de bestaande asverschuiving en de N36 op drie plaatsen wegversmallingen aangebracht.”

“De bewoners krijgen deze week een brief met uitleg over deze proefopstelling die zes maanden zal opgesteld worden en zij zullen ook betrokken worden bij de evaluatie van de maatregel”, verduidelijkt de mobiliteitsschepen. “We hopen uiteraard op positieve effecten. De politie zal verder controles uitvoeren en met het snelheidsinformatiebord zullen we ook tussentijds metingen doen. Na de proefperiode zal de maatregel opnieuw besproken worden in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit.”