Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Grootschalige oefening in Ieperse gevangenis legt communicatie als pijnpunt bloot

Nadat in december het Bijzonder Nood- en Interventieplan in de Ieperse gevangenis werd uitgetest, werd die grootschalige oefening nu geëvalueerd. Hoewel de evaluatie overwegend positief is, blijken er ook pijnpunten, met communicatie als struikelblok. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé.

Alle deelnemende partners aan de grootschalige oefening maakten eerst een interne evaluatie, waarna de dienst noodplanning een multidisciplinaire evaluatie maakt waarbij vooral de onderlinge samenwerking onder de loep genomen wordt.

“Zoals in de meeste oefeningen van noodplannen bleek ook deze keer de communicatie bij heel wat partners een struikelblok”, weet provincieraadslid Kurt Himpe uit de evaluatie. “Daarnaast blijkt dat bij verschillende hulpdiensten een grote nood te zijn aan opleiding of bijscholing over noodplanning en crisisbeheer en over het nationaal veiligheidsportaal.”

“Unieke kans om in leegstaande gevangenis een noodplan uit te testen”

“Bij de oefening in Ieper werd onmiddellijk uitgegaan van een zwaar incident. Idealiter wordt eerst het noodplan op punt gezet en dan getest, maar in deze situatie werd omgekeerd te werk gegaan. Een oefening organiseren als er gevangenen aanwezig zijn, is immers niet haalbaar. Daarom was het een unieke kans om de oefening te organiseren in een leegstaande gevangenis”, blijkt uit de informatie die provincieraadslid Kurt Himpe kon inkijken.

De diensten van de gouverneur zullen nu verder inzetten op opleidingen en bijscholingen zodat de werkpunten aangepakt worden. “Dat is immers het doel van het uittesten van een noodplan. Oefenen om bij te sturen waar nodig en de interne werking van de hulpdiensten te verbeteren”, besluit provincieraadslid Himpe.