Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“River Terminal Roeselare draait verre van op maximumcapaciteit”

De uitbating van de River Terminal Roeselare is opgestart. “Maar uit de eerste resultaten blijkt dat de terminal na enkele maanden werking verre van op maximumcapaciteit zit en er nog economische groeipotentie is”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe op basis van informatie die hij kreeg van gedeputeerde Jean de Bethune.

“Sinds september 2023 zijn er al verschillende vrachten verscheept, maar à rato van één tot twee per maand, waarbij het gaat om stukgoederen, zand, keien, grond en silogoederen, is dit niet zo bijster veel. De terminaluitbater investeerde in twee weegbruggen, bureelcontainers en stortvakken”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Bijna 4.000 schepen per jaar op kanaal Roeselare-Leie

Hij hoopt dat de opstartfase snel kan evolueren tot meer verwerkingscapaciteit. “Het gaat immers om een project met een kostenplaatje van meer dan zes miljoen euro, gefinancierd door de POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg. De bedoeling is om meer bedrijven te overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen.  De River Terminal moet een uitweg bieden voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot het kanaal. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte moet het overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.”

Uit de laatste gegevens die provincieraadslid Kurt Himpe kon inkijken, blijkt dat er op het kanaal bijna 4.000 schepen varen, met een vracht van ongeveer vier miljoen ton, waarbij vooral granen, plantaardige olie, brandstoffen en bouwgrondstoffen vervoerd worden.

Grote vertragingen

De bouwwerken voor de terminal werden opgestart in 2020. Het was de bedoeling dat de oplevering van het project al eind 2021 kon gebeuren, maar door de slechte weersomstandigheden en de zeer natte ondergrond was alles pas klaar in de zomer van 2022. Ook de zoektocht naar een exploitant verliep niet van een leien dakje.