Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Waterhuishouding provinciedomein ’t Veld ernstig verstoord

De waterhuishouding in het provinciedomein ’t Veld is ernstig verstoord. “Het waterpeil in de vijvers staat dramatisch laag en dat heeft grote gevolgen voor onder andere het visbestand”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Het waterpeil is de laatste tijd zo laag dat er sinds deze zomer plots een natuurlijke afscheiding kwam in het midden van de grote Ardoyevijver, waardoor die in twee delen opgesplitst is. De vissen kunnen van het kleinere oostelijke deel niet meer naar het andere vijverdeel”, verduidelijkt Kurt Himpe.

Naar aanleiding van de vraagstelling van het provincieraadslid werden de omstandigheden met een aannemer ter plaatse al bekeken. “Wij zijn ons bewust van de situatie van de vissen en er zal gekeken worden om deze zomer al een bres te maken”, aldus gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

“Mogelijkheid bekijken om verbinding tussen ’t Zeetje en Ardoyevijver te herstellen”

In 2019 werden slibwerken uitgevoerd in ’t Zeetje in het provinciedomein ’t Veld. Volgens vissers is er sindsdien iets aan de hand met de totale waterhuishouding in het provinciedomein. Maar volgens de gedeputeerde is dit niet het gevolg van de werken. “De lage waterstanden in de Ardoyevijver zijn opgetreden na de heel droge zomers tussen 2017 en 2020 en hebben vooral te maken met de lage grondwaterstand en niet met de beperkte aanvoer van water. Ook zijn er heel wat grondwaterwinningen in de buurt van ’t Veld, onder andere van groenteverwerkingsbedrijven”, antwoordt gedeputeerde Vanlerberghe aan provincieraadslid Kurt Himpe.

Het provincieraadslid betwijfelt de stelling dat de werken aan ’t Zeetje niets te maken hebben met de lage waterstand in de Ardoyevijver. Ook het waterpeil van ’t Zeetje is lager dan voor de werken. Vroeger was er trouwens een verbinding tussen ’t Zeetje en de Ardoyevijver en die zorgde in de wintermaanden voor een bijkomende natuurlijke aanvoer van water.

De provincie zal op vraag van provincieraadslid Kurt Himpe wel bekijken om ’t Zeetje te laten dienst doen als bufferbekken om regenwater tijdelijk te stockeren en dan de verbinding met de Ardoyevijver te herstellen.