Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Waterhuishouding provinciedomein ’t Veld ernstig verstoord

De waterhuishouding in het provinciedomein ’t Veld is ernstig verstoord. “Het waterpeil in de vijvers staat dramatisch laag en dat heeft grote gevolgen voor onder andere het visbestand”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Het waterpeil is de laatste tijd zo laag dat er sinds deze zomer plots een natuurlijke afscheiding kwam in het midden van de […]