Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Testen om met drones voorwerpen te droppen verlopen positief

Vorig jaar werd aan de West-Vlaamse kust gestart met testen om met drones voorwerpen te droppen. De evaluatie van deze testen is zeer positief en de dronetesten zullen ook dit seizoen verdergezet worden. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluwé.

Drones worden al frequent ingezet voor bijvoorbeeld opsporing van vermiste personen, bijstand bij verkeersongevallen en branden, het toezicht op het captatieverbod en screening van bewaakte en onbewaakte zwemzones.

Momenteel wordt het droppen van voorwerpen door een drone operationeel ingeoefend door verschillende politiezones zodat de drones dan indien nodig ook in reële situaties kunnen ingezet worden.

Droppen van reddingsvesten

“Maar drones bieden ook heel wat voordelen bij incidenten en noodsituaties op zee”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Zo kunnen radio’s, flessen water, thermische dekens, bakens… gedropt worden bij plaatsen waar het te gevaarlijk is om reddingsdiensten te sturen.”

Vorig jaar zijn er testen uitgevoerd in samenwerking met de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) voor het droppen van reddingsvesten. Er wordt gekeken om deze testen verder te zetten in het volgende seizoen.

Oplossing voor hiaten in wetgeving?

Maar het gebruik van drones wordt door hiaten in de wetgeving nog altijd beperkt. “Het aanvaarden van vooraf gedefinieerde risicoanalyses zou een grote hulp betekenen zoals voor de bijstand bij branden en het in kaart brengen van een verkeersongeval. Dat is perfect voorafgaandelijk vast te leggen en over alle hulpdiensten heel toepasbaar zonder dat iedereen apart telkens een risicoanalyse moet maken die zeer tijdrovend is”, verduidelijkt gouverneur Decaluwé. “Ook de beperking van vluchten tot een afstand van maximaal 500 meter rond een niet-bewegende piloot is een hiaat. Met het oog op de komst van drones met een grotere autonomie moet dit zeker opnieuw bekeken worden en moet niet de afstand, maar wel de hoogte een rol gaan spelen.”

Een werkgroep binnen de geïntegreerde politiediensten buigt zich momenteel over de problematiek, waardoor het mogelijk zal zijn om gebruik te maken van een voorbeeld risicoanalyse. De afstandsbeperkingen blijven een hindernis, zeker in het licht van de toekomstige 5G-toepassingen en andere innovaties.