Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Testen om met drones voorwerpen te droppen verlopen positief

Vorig jaar werd aan de West-Vlaamse kust gestart met testen om met drones voorwerpen te droppen. De evaluatie van deze testen is zeer positief en de dronetesten zullen ook dit seizoen verdergezet worden. Dat vernam provincieraadslid Kurt Himpe van gouverneur Carl Decaluw√©. Drones worden al frequent ingezet voor bijvoorbeeld opsporing van vermiste personen, bijstand bij […]