Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Te weinig investeringen in herdenkings- en riviercruisetoerisme”

Provincieraadslid Kurt Himpe roept de deputatie op om meer te investeren in het herdenkingstoerisme rond de Eerste Wereldoorlog en het riviercruisetoerisme in West-Vlaanderen. “De vaststelling dat het aantal Britse toeristen sterk gedaald is, noopt om tot actie over te gaan”.

“Na de succesvolle herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog was de hamvraag hoe het momentum kon vastgehouden en uitgebreid worden. De coronaperiode en vooral de Brexit zijn externe factoren die het herdenkingstoerisme klappen gaven.  De periode rond de Wapenstilstand van dit jaar toonde het pijnlijk aan. Opvallend minder Britse toeristen zakten af naar de Westhoek. Dit jaar waren er maar 68.000 Britse toeristen terwijl er in 2019 nog bijna 137.000 toeristen uit Groot-Brittannië de Westhoek bezochten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. “Daarom moeten nieuwe doelgroepen aangeboord worden.”

“Meer inzetten op rivier- en kanaalcruisetoerisme in West-Vlaanderen”

Er moet ook meer ingezet worden op rivier- en kanaalcruisetoerisme in West-Vlaanderen. “In Nederland en Duitsland staat men op dat segment van het toerisme zeer ver. Het biedt tal van mogelijkheden”, verduidelijkt Himpe die hierin ook toeristische expansiemogelijkheden ziet. “Via de West-Vlaamse waterwegen zoals de Leie en de kanalen Gent-Oostende, Plassendale-Nieuwpoort en Gent-Brugge, kunnen toeristen tot in de centra van steden en gemeenten gebracht worden om toeristische attracties te bezoeken. Het biedt ook mogelijkheden om interprovinciaal en zelfs internationaal te werken.”

“Westtoer kan dergelijke initiatieven ondersteunen en er promotie voor maken en contacten leggen met de Noord-Franse regio en de andere provincies”, zegt Kurt Himpe. “In 2017 deed ik al dit voorstel en ik kan alleen maar vaststellen dat na vijf jaar er weinig tot geen beweging in dit dossier zit. Dat is een gemiste kans.”