Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Te weinig investeringen in herdenkings- en riviercruisetoerisme”

Provincieraadslid Kurt Himpe roept de deputatie op om meer te investeren in het herdenkingstoerisme rond de Eerste Wereldoorlog en het riviercruisetoerisme in West-Vlaanderen. “De vaststelling dat het aantal Britse toeristen sterk gedaald is, noopt om tot actie over te gaan”. “Na de succesvolle herdenking van honderd jaar Eerste Wereldoorlog was de hamvraag hoe het momentum […]