Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie West-Vlaanderen wil samenwerking op touw zetten met Campus Zeeland

De provincie West-Vlaanderen wil een samenwerking op touw zetten met de Nederlandse Campus Zeeland. Dat bevestigt gedeputeerde Jean de Bethune aan provincieraadslid Kurt Himpe.

Aanleiding van de vragen van het provincieraadslid over de samenwerking was het nieuwe bestuursakkoord in de provincie Zeeland. “In het coalitieakkoord is er aandacht voor de samenwerking tussen de Universiteit Gent en Campus Zeeland. Campus Zeeland is een samenwerkingsverband van bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en overheden in Zeeland. Zij bundelen de krachten om te zorgen voor een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven. Er waren de voorbije jaren al contacten over de thema’s water, energie en voedsel in het kader van een Interreg-project, maar omwille van corona en een slechte timing van de Interreg-oproepen kon er geen gevolg gegeven worden aan het project. Niettemin wil het provinciebestuur de contacten verder onderhouden”, aldus provincieraadslid Kurt Himpe. “Het zou bijzonder jammer zijn dat er kansen voor een samenwerking met Campus Zeeland blijven liggen, terwijl er met de Oost-Vlaamse academische opleidingen wel nauwe contacten zijn.”

Volgende maand is er een overleg gepland tussen het provinciebestuur van West-Vlaanderen en Zeeland om de verdere samenwerking te bespreken.

Begin dit jaar was er trouwens ook al een werkbezoek van de POM West-Vlaanderen bij Impuls Zeeland. Impuls helpt ondernemers bij het omzetten van ideeën naar toekomstbestendige innovaties.