Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Provincie West-Vlaanderen wil samenwerking op touw zetten met Campus Zeeland

De provincie West-Vlaanderen wil een samenwerking op touw zetten met de Nederlandse Campus Zeeland. Dat bevestigt gedeputeerde Jean de Bethune aan provincieraadslid Kurt Himpe. Aanleiding van de vragen van het provincieraadslid over de samenwerking was het nieuwe bestuursakkoord in de provincie Zeeland. “In het coalitieakkoord is er aandacht voor de samenwerking tussen de Universiteit Gent […]