Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Ongeveer 700.000 euro provinciale subsidies voor kustvaartuigen bleven onbenut”

Met een hernieuwd subsidiereglement wil de West-Vlaamse deputatie de Belgische kustvaartuigen ondersteunen. “Het bestaande reglement was 30 jaar oud en in die periode bleef een bedrag van ongeveer 700.000 euro subsidies onbenut”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe.

Met het subsidiereglement wil de deputatie kleine investeringen en de leef- en werkomstandigheden aan boord van Belgische kustvaartuigen van reders die in West-Vlaanderen wonen of van rederijen met een bedrijfszetel in de provincie ondersteunen. Per vaartuig gaat het om een factuurbedrag tussen 5.000 en 25.000 euro en wordt 40 procent van de investering gesubsidieerd. Er kan in een periode van twee jaar maximaal 10.000 euro subsidie aangevraagd worden.

“Reglement onvindbaar”

“Sinds de invoering van de subsidiemogelijkheid in 1991 had de provincie ongeveer 1.100.000 euro veil voor dergelijke subsidies, maar nog geen derde ervan werd effectief aangewend”, berekende het provincieraadslid, die vindt dat dit aantoont dat de subsidie haar doel voorbijschiet. “Een reglement dat 30 jaar niet geactualiseerd werd, mist elke voeling met de realiteit. Het is dan ook bijzonder vreemd dat de deputatie dit dossier zo lang in de kast liet liggen. Het bestaande reglement bleek trouwens onvindbaar en dook pas twee dagen voor de zitting van de provincieraad op. Hoe werden deze subsidiemogelijkheden dan bekendgemaakt aan de doelgroep?”

Intussen zijn er slechts een tiental kustvaartuigen die nog in aanmerking komen voor deze subsidie.

“Reglement insinueert dat leefomstandigheden aan boord onvoldoende zijn”

Het reglement voorziet onder andere in subsidies voor investeringen aan boord om de hygiëne, gezondheid, veiligheids- en arbeidsomstandigheden van de vissers aan boord te verbeteren. “Dat impliceert dat de leefomstandigheden aan boord van de West-Vlaamse vissersvaartuigen onvoldoende zijn, maar op welk rapport of onderzoek is dit gebaseerd”, vraagt provincieraadslid Kurt Himpe zich af.

“Bij een hernieuwing van een reglement lijkt het me opportuun om een grondige evaluatie te maken van de bestaande reglementering, hoe de ondersteuning efficiënter kan en hoe we de beschikbare middelen ook effectief kunnen aanwenden. Het is alvast een goede zaak dat er nu een geactualiseerd subsidiereglement is”, besluit Himpe.