Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Ongeveer 700.000 euro provinciale subsidies voor kustvaartuigen bleven onbenut”

Met een hernieuwd subsidiereglement wil de West-Vlaamse deputatie de Belgische kustvaartuigen ondersteunen. “Het bestaande reglement was 30 jaar oud en in die periode bleef een bedrag van ongeveer 700.000 euro subsidies onbenut”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. Met het subsidiereglement wil de deputatie kleine investeringen en de leef- en werkomstandigheden aan boord van Belgische kustvaartuigen van […]