Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nog geen uitbater voor River Terminal Roeselare

Het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie is nog altijd niet in gebruik genomen. “Er is nog altijd geen uitbater gevonden voor de River Terminal Roeselare en daardoor blijft het grootse project er verlaten bij liggen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

In september 2020 werden de werken voor het nieuwe overslagcentrum gestart. “Hoewel het de bedoeling was om de oplevering al eind 2021 te kunnen doen, zorgden de slechte weersomstandigheden en de zeer natte ondergrond ervoor dat alles pas tegen de zomer van dit jaar klaar was”, aldus Kurt Himpe.

Uitbatingsdossier aangepast

“Maar ook de zoektocht naar een uitbater voor de River Terminal botst op problemen. In april zaten de besprekingen hiervoor in een eindfase, maar de kandidaat-uitbater haakte uiteindelijk toch af. Het dossier voor de aanstelling van een uitbater werd nu aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld lichtmasten en een hoogspanningscabine toegevoegd aan de basisinfrastructuur, omdat deze elementen een struikelblok konden zijn bij de uitbating”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Met de River Terminal Roeselare, een project met een kostenplaatje van 6,6 miljoen euro, willen de POM West-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg meer bedrijven overtuigen om over te schakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen. Via het kanaal Roeselare-Leie worden jaarlijks meer dan vier miljoen ton goederen vervoerd. De River Terminal moet een uitweg bieden voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot het kanaal. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone.

Bezorgdheid over uitstel

Volgens gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) wil men het overslagcentrum zo snel als mogelijk in gebruik nemen. Provincieraadslid Kurt Himpe is bezorgd om het nieuwe uitstel. “In de eerste plaats is dit voor de binnenvaart en de geïnteresseerde bedrijven geen goede zaak, maar ook financieel is elke vertraging een domper. Zo lang de River Terminal niet in gebruik genomen wordt, is er geen concessievergoeding. De procedure zal sowieso opnieuw maandenlang aanslepen”, besluit Kurt Himpe.