Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Nog geen uitbater voor River Terminal Roeselare

Het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie is nog altijd niet in gebruik genomen. “Er is nog altijd geen uitbater gevonden voor de River Terminal Roeselare en daardoor blijft het grootse project er verlaten bij liggen”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. In september 2020 werden de werken voor het nieuwe overslagcentrum gestart. “Hoewel het de bedoeling […]