Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA vraagt uitwerking West-Vlaamse thesiswedstrijd

Tijdens de zitting van 27 januari stelde provincieraadslid Kurt Himpe voor om een provinciale thesiswedstrijd in het leven te roepen. Gedeputeerde Jean de Bethune antwoordde dat hij dit voorstel bijzonder genegen is.

“Elk jaar worden door heel wat studenten bachelor- en masterproeven afgeleverd in het kader van een hogeschool- of universiteitsopleiding. Al te vaak verdwijnen deze bachelor- en masterproeven in de kast, terwijl ze een grote meerwaarde kunnen betekenen”, zegt Kurt Himpe. “Met een thesiswedstrijd kan de provincie West-Vlaanderen studenten aanmoedigen een provinciaal thema te kiezen voor de uitwerking van de bachelor- of masterproef. Die proef kan gaan over de huidige bevoegdheden van de provinciale overheid, maar ook over bijvoorbeeld demografische, geschiedkundige onderwerpen die toegespitst zijn op West-Vlaanderen of een groot deel ervan.”

Win-winsituatie voor studenten én provincie

”Met een jaarlijkse of tweejaarlijkse provinciale thesiswedstrijd krijgen studenten extra steun, bijkomende aandacht voor hun onderzoekswerk en dit kan gekoppeld worden aan een financiële prijs, een lezing door de laureaat of laureaten en eventueel zelfs een publicatie van de bachelor- of masterproef”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een dergelijke thesiswedstrijd is een win-winsituatie voor de studenten én voor de provincie West-Vlaanderen, zeker als er ook een stimulans gegeven wordt voor een innovatieve insteek of uitwerking.”

Gedeputeerde Jean de Bethune wil het voorstel uitwerken. “Een valorisatie van het intellectuele werk van studenten is noodzakelijk.”