Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA vraagt uitwerking West-Vlaamse thesiswedstrijd

Tijdens de zitting van 27 januari stelde provincieraadslid Kurt Himpe voor om een provinciale thesiswedstrijd in het leven te roepen. Gedeputeerde Jean de Bethune antwoordde dat hij dit voorstel bijzonder genegen is. “Elk jaar worden door heel wat studenten bachelor- en masterproeven afgeleverd in het kader van een hogeschool- of universiteitsopleiding. Al te vaak verdwijnen […]