Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA vraagt om stageaanbod bij provinciale diensten beter bekend te maken

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de West-Vlaamse deputatie om het stageaanbod bij de provinciale diensten beter bekend te maken.

“Op de website van de provincie West-Vlaanderen worden vacatures bekendgemaakt, maar voor leerlingen in het secundair of hoger onderwijs is er geen informatie ter beschikking”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een van de mogelijkheden om bij toekomstige werknemers interesse te wekken zijn stageplaatsen.”

Gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu reageert positief op het voorstel om informatie over snuffelstages, meewerkstages, onderzoeksstages en stages in het kader van beroepsopleiding of trajectbegeleiding beter bekend te maken.

Uit het antwoord op de schriftelijke vraag van provincieraadslid Himpe blijkt dat de voorbije jaren ongeveer 120 stagiairs een plaats aangeboden kregen binnen de provinciale diensten. Meer dan de helft van de stagiairs kwam uit het hoger onderwijs.

Voor moeilijk invulbare vacatures wordt proactief contact opgenomen met verschillende hogescholen.