Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

N-VA vraagt om stageaanbod bij provinciale diensten beter bekend te maken

Provincieraadslid Kurt Himpe vraagt de West-Vlaamse deputatie om het stageaanbod bij de provinciale diensten beter bekend te maken. “Op de website van de provincie West-Vlaanderen worden vacatures bekendgemaakt, maar voor leerlingen in het secundair of hoger onderwijs is er geen informatie ter beschikking”, stelt provincieraadslid Kurt Himpe. “Een van de mogelijkheden om bij toekomstige werknemers […]