Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Kanaalmanager zal investeringen voor opwaardering kanaal Roeselare-Leie coördineren

De volgende jaren zijn er heel wat plannen om het kanaal Roeselare-Leie op te waarderen. “Daarbij zal niet alleen een aantal bruggen aangepast worden en de sluiscapaciteit in Ooigem verhoogd worden, maar er zal ook een kanaalmanager aangesteld worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

Een integraal gebiedsprogramma voor de opwaardering van het kanaal is in volle uitwerking waarbij de infrastructuur zal vernieuwd worden en de economische en logistieke competitiviteit van het kanaal verder versterkt wordt. Dat blijkt uit het antwoord van gedeputeerde Jean de Bethune op de vragen van het provincieraadslid.

Daarbij zijn De Vlaamse Waterweg nv, de provincie West-Vlaanderen, de POM West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) en de vijf kanaalgemeenten betrokken.

“In het kader van het Regiofonds tussen de provincie en de WVI is een bedrag van ongeveer een miljoen euro voorzien. Die middelen dienen om mee te investeren in de aanwerving van een kanaalmanager en de uitrol van een flankerend beleid om de kanaalzone als woon- en werkomgeving verder te verduurzamen en nog aantrekkelijker te maken”, weet Kurt Himpe.

River Terminal Roeselare

Eén van de belangrijke troeven voor het kanaal Roeselare-Leie en de vele bedrijvigheid in de regio is de River Terminal Roeselare. De River Terminal moet een uitweg bieden voor bedrijven die geen rechtstreekse toegang hebben tot het kanaal. Met een 230 meter lange kaaimuur en 18.000 vierkante meter aan opslagruimte zal dit overslagcentrum een belangrijke schakel worden in de opwaardering van de volledige kanaalzone. “Nadat de werken voor de bouw van het nieuwe overslagcentrum grote vertragingen opliepen, blijft de uitbating ook lang op zich wachten”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe, die hoopt dat hier snel vooruitgang kan geboekt worden.