Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Izegemse bibliotheek zet als Digibank de deuren open

Door de wereldwijde snelle digitalisering is het risico op digitale uitsluiting voor heel wat mensen groot geworden. “Met twee Digibanken in het dienstencentrum De Leest en de bibliotheek kunnen mensen in Izegem terecht met digitale vragen. Op de Dag van de Digibank op 3 juni zet de bibliotheek de deuren open om iedereen kennis te […]

Kanaalmanager zal investeringen voor opwaardering kanaal Roeselare-Leie coördineren

De volgende jaren zijn er heel wat plannen om het kanaal Roeselare-Leie op te waarderen. “Daarbij zal niet alleen een aantal bruggen aangepast worden en de sluiscapaciteit in Ooigem verhoogd worden, maar er zal ook een kanaalmanager aangesteld worden”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Een integraal gebiedsprogramma voor de opwaardering van het kanaal is in volle […]