Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

DOVO heeft druk jaar achter de rug in West-Vlaanderen

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft een druk jaar achter de rug in de provincie West-Vlaanderen. “In 2022 werd bijna 166 ton oorlogsmunitie vernietigd en dat is sinds de ingebruikname van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie in 2017 het hoogste jaarcijfer”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

DOVO vernietigde vorig jaar in totaal 239 ton en daarvan werd dus meer dan de helft vernietigd in de installatie in Langemark-Poelkapelle.

“In 2022 voerde DOVO 2.284 interventies uit in West-Vlaanderen”

“In 2018 werd 95 ton munitie vernietigd in de ontmantelingsinstallatie en dat daalde de daaropvolgende jaren naar 90 ton in 2019, 87 ton in 2020 en 66 ton oorlogsmunitie in 2021”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. In 2022 voerde DOVO trouwens ook 2.284 interventies voor oorlogsmunitie uit in West-Vlaanderen, blijkt uit cijfers die Himpe ontving van gouverneur Carl Decaluwé.

Provincieraadslid Kurt Himpe vroeg de gouverneur ook om opnieuw een provinciale multidisciplinaire rampenoefening te organiseren op de DOVO-site. “Voor 2023 wordt momenteel bekeken om opnieuw een kennismakingsoefening te organiseren voor de bestuurlijke en militaire overheden. Dat zal hoogstwaarschijnlijk gekoppeld worden aan een doorleefoefening waarbij bepaalde situaties worden voorgelegd waarop adequaat gereageerd moet worden. De besprekingen hiervoor moeten nog opgestart worden, waardoor het concept van de oefening nog niet helemaal vastligt”, verduidelijkt gouverneur Carl Decaluwé.