Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Parkelementen Blauwhuis krijgen renovatie door Prizma Campus VTI

Nadat het kasteel Blauwhuis helemaal gerestaureerd werd, zullen ook een aantal parkelementen een renovatie krijgen. Het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos zullen hiervoor samenwerken met Prizma Campus VTI. “Het gaat onder meer om verschillende toegangspoorten, het boothuis, de ijskelder en de brug. Regelmatig worden vragen gesteld over de toestand van de […]

DOVO heeft druk jaar achter de rug in West-Vlaanderen

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) heeft een druk jaar achter de rug in de provincie West-Vlaanderen. “In 2022 werd bijna 166 ton oorlogsmunitie vernietigd en dat is sinds de ingebruikname van de nieuwe DOVO-ontmantelingsinstallatie in 2017 het hoogste jaarcijfer”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. DOVO vernietigde vorig jaar in totaal 239 ton en […]