Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

BE-Alert niet geschikt voor bekendmaking activering noodnummer 1722

Om een overvloed aan berichten te vermijden zal niet elke activering van het noodnummer 1722 bij storm of wateroverlast gebeuren via BE-Alert. Provincieraadslid Kurt Himpe vernam van gouverneur Carl Decaluwé dat gevreesd wordt dat het urgentiegevoel bij BE-Alert-berichten op die manier zou verdwijnen.

Sinds 2017 kan men terecht bij het noodnummer 1722 voor dringende brandweerhulp tijdens storm of wateroverlast zonder dat er mensenlevens in gevaar zijn. Sinds vorig jaar kan hiervoor ook gebruik gemaakt worden van een e-loket. De activering van het noodnummer gebeurt op nationaal niveau door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en is ook onmiddellijk voor het hele land van toepassing.

“Opmerkingen dat een nationale afkondiging soms overdreven is, botsen met de realiteit dat storm, wateroverlast of onweer meestal zeer plaatselijk is en weersvoorspellers kunnen vaak niet precies inschatten waar het probleem zich zal voordoen”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

“Het noodnummer 1722 wordt regelmatig geactiveerd en dat wordt snel en massaal door de media gecommuniceerd. Daarom is volgens de federale overheid en mij BE-Alert niet het geschikte kanaal om aan te kondigen dat het nummer 1722 actief is”, stelt gouverneur Carl Decaluwé. “Heel vaak wordt het noodnummer geactiveerd zonder dat er schadegevallen zijn in onze provincie. We willen vermijden dat er een gewenning of gelatenheid zou ontstaan en daarom willen we BE-Alert in eerste instantie inzetten bij een ernstige noodsituatie of dreiging.”

Gouverneur Carl Decaluwé zette bijvoorbeeld BE-Alert wel in bij de storm Eunice die in februari 2022 over Europa raasde.