Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

BE-Alert niet geschikt voor bekendmaking activering noodnummer 1722

Om een overvloed aan berichten te vermijden zal niet elke activering van het noodnummer 1722 bij storm of wateroverlast gebeuren via BE-Alert. Provincieraadslid Kurt Himpe vernam van gouverneur Carl Decaluw√© dat gevreesd wordt dat het urgentiegevoel bij BE-Alert-berichten op die manier zou verdwijnen. Sinds 2017 kan men terecht bij het noodnummer 1722 voor dringende brandweerhulp […]