Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

West-Vlaamse erfgoedlocaties populair bij scholen

De West-Vlaamse erfgoedlocaties zijn populair bij scholen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg. “Sinds de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog tot nu hebben bijna 60.000 West-Vlaamse leerlingen via een provinciale subsidie een bezoek gebracht aan één of meerdere erfgoedlocaties in onze provincie.”

“Sinds 2015 werden meer dan duizend aanvragen ingediend om een beroep te doen op de subsidie voor een bezoek aan bijvoorbeeld archeologische sites, musea, monumenten, bezoekerscentra”, verduidelijkt het provincieraadslid. “Momenteel kunnen meer dan tachtig locaties, zoals het Fort Napoleon in Oostende of het In Flanders Fields Museum in Ieper, bezocht worden via het subsidiereglement dat deels tussenkomt in het vervoer, voor een gidsbeurt en toegangskosten en zelfs voor een overnachting.”

“Zorg voor snellere update van de te bezoeken locaties”

Het subsidiereglement kan ook gebruikt worden door armoedeverenigingen, erkende jeugdwerkorganisaties en erkende speelpleinwerkingen. Volgens gedeputeerde voor Erfgoed Sabien Lahaye-Battheu is er maar zeer beperkte interesse vanuit die organisaties.

Daar wringt het schoentje volgens provincieraadslid Kurt Himpe. “Uit een navraag blijkt deze subsidiemogelijkheid nauwelijks gekend bij die organisaties en de lijst met te bezoeken  erfgoedlocaties krijgt maar jaarlijks een update waardoor tijdelijke tentoonstellingen in erfgoedlocaties eigenlijk niet kunnen opgenomen worden. Daardoor worden waardevolle kansen te weinig of niet benut”, besluit Kurt Himpe.