Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

West-Vlaams noodplan bij afschakeling elektriciteit nog niet getest

In West-Vlaanderen bestaat sinds 2005 een bijzonder noodplan voor wanneer een concreet energietekort dreigt. Door een personeelstekort vond er echter nog geen test van het plan plaats. Dat antwoordde gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe.

Kurt Himpe dringt er op aan om zo snel mogelijk een test uit te voeren zodat de procedures geëvalueerd kunnen worden. “Een dergelijke test moet uiteraard enkel administratief uitgevoerd worden zodat gezinnen, bedrijven en instellingen niet zonder energie komen te zitten”, verduidelijkt provincieraadslid Himpe.

Naar aanleiding van verontrustende berichten over een stroomtekort polste Kurt Himpe tijdens de provincieraad naar de stand van zaken.  “Naast de Algemene Nood- en Interventieplannen is de gouverneur ook verantwoordelijk voor de opmaak van Bijzondere Nood- en Interventieplannen. In West-Vlaanderen is er een Bijzonder Nood- en Interventieplan elektriciteit, waarin geregeld wordt hoe tewerk zal gegaan worden als een afschakeling van elektriciteit gepland is”, vertelt Kurt Himpe.

In 2015 kwamen er heel wat wijzigingen aan het plan. “Daarbij werd het aantal West-Vlaamse steden en gemeenten dat deels of helemaal getroffen wordt bij een afschakeling uitgebreid om zo door een spreiding cruciale infrastructuur te sparen”, gaat provincieraadslid Himpe verder.  De gouverneur beklemtoonde tijdens de provincieraad dat er jaarlijks op 1 november een actualisatie gebeurt van het noodplan, dat dan een jaar van toepassing is. De steden en gemeenten worden dan telkens gecontacteerd zodat de gemeentelijke plannen ook aangepast kunnen worden. Het noodplan kan volgens de gouverneur ook nuttig zijn bij rampen of stormen waardoor er problemen ontstaan met de energietoevoer. Een test van het noodplan kon door een personeelstekort bij de diensten van de gouverneur nog niet plaatsvinden.