Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Waterstand visvijvers provinciedomein ’t Veld zeer problematisch

Door de aanhoudende droogte wordt de waterstand van de vijvers in het provinciedomein ’t Veld in Ardooie stilaan zeer problematisch. “Voor de vispopulatie kan dit op korte termijn dramatisch zijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe. Ook de Vereniging van Belgische Karpervissers is bezorgd.

Enkele maanden geleden kaartte het provincieraadslid de situatie al aan. “Uit informatie van vissers bleek toen al dat de waterhuishouding van het provinciedomein ernstig verstoord was en stelde ik voor om een bres te maken in de natuurlijke afscheiding die ook vorig jaar tijdens de zomermaanden in de Ardoyevijver ontstond. Een aannemer kwam eerder dit jaar ter plaatse en er zou gezorgd worden dat deze zomer al de vissen van het kleinere oostelijke deel in het grotere westelijke deel van de grote vijver konden. Maar tot op heden is er niets aan de situatie veranderd. Momenteel kan je gewoon door de vijver wandelen”, verduidelijkt Kurt Himpe.

De provinciale diensten kwamen na de melding van het provincieraadslid al onmiddellijk ter plaatse en stelden vast dat er nu nog geen grote vissterfte is en de geurhinder veroorzaakt wordt door een gebrek aan zuurstof in het water, afstervende waterplanten en eventuele algen.

“Het visbestand moet gered worden en de tijd dringt”

Provincieraadslid Kurt Himpe pleitte eerder dit jaar ook om een overloopverbinding te maken tussen ’t Zeetje en de Ardoyevijver zodat er extra water kan aangevoerd worden tijdens de wintermaanden. Volgens de provinciale diensten kan dit pas onderzocht worden nadat Aquafin de riolering in de buurt heeft aangepast en vernieuwd en hiervoor is nog geen exacte timing.

Volgens de provincie is het lage waterpeil in de vijvers van het provinciedomein te wijten aan de aanhoudende droogte en aan de talrijke grondwaterwinningen door bedrijven in de buurt.

“Het is in elk geval nodig om de situatie op te volgen en indien nodig ook maatregelen te nemen om het visbestand te redden, want de tijd dringt”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.