Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Voorbije vijf jaar volgden nauwelijks nieuwe bijzondere veldwachters een opleiding

De voorbije vijf jaar hebben in West-Vlaanderen maar negen kandidaten een basisopleiding tot bijzondere veldwachter gevolgd. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe opvroeg bij gouverneur Carl Decaluwé.

Aan de West-Vlaamse politieschool worden tal van opleidingen gegeven, onder andere ook de opleiding tot bijzondere veldwachter. Een particulier of een openbare instelling kan een bijzondere veldwachter aanstellen voor toezicht en bewaking van hun landelijk gelegen eigendommen en hun vis- en jachtgebieden. De bijzondere veldwachter is een officier van gerechtelijke politie. Hij kan wanbedrijven vaststellen, personen ondervragen en processen-verbaal opstellen. Tijdens de uitoefening van zijn functie moet de bijzondere veldwachter zijn uniform dragen en zijn geldige legitimatiekaart zichtbaar dragen.

Om door de gouverneur als bijzondere veldwachter erkend te worden, moet men eerst een basisopleiding volgen. De opleiding wordt gespreid over tien lesdagen en een examendag.

“In 2018 waren er twaalf kandidaten voor de basisopleiding bijzondere veldwachter, waarvan er negen slaagden. In 2018, 2020 en 2021 waren er geen opleidingen en vorig jaar volgden 27 deelnemers een bijscholing, waarvan iedereen slaagde”, weet Kurt Himpe.

Als een kandidaat slaagt, dan kan de gouverneur van de provincie waar het te bewaken gebied ligt de geslaagde kandidaat erkennen. “Tussen 2018 en 2022 werden er door de West-Vlaamse gouverneur 18 personen erkend als bijzondere veldwachter, waarvan er 13 aangesteld werden door de deputatie voor toezicht en bewaking van de provinciale domeinen. In vijf gevallen ging het om een aanstelling voor toezicht en bewaking bij particulieren”, besluit provincieraadslid Kurt Himpe.