Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Vincent Vandommele officieel aangesteld als eerste stadsdichter

Vincent Vandommele
officieel aangesteld als eerste stadsdichter

6 september 2021

Op 6 september kwam de Izegemse gemeenteraad voor de eerste keer sinds maanden opnieuw fysiek samen. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om Vincent Vandommele officieel als eerste stadsdichter aan te stellen.

“Aangezien de gemeenteraad plaatsvond in cultuurhuis De Leest, was het een unieke kans om de zitting ook met een poëtische saus te overgieten”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe. Vincent Vandommele bracht ook twee gedichten naar voor die hij schreef voor zijn kandidatuur, ‘Epéron’ over het stadsmuseum en ‘Verschijning’ over de Izegemse koekoek.

“Met de aanstelling van een stadsdichter willen we de inwoners warm maken voor poëzie. De stadsdichter zal de volgende twee jaar de stad en de gebeurtenissen in onze stad vastleggen in gedichten die op regelmatige tijdstippen in de kijker zullen gezet worden. Poëzie is een ideaal medium om uitdrukking te geven aan gevoelens en emoties”, aldus schepen Himpe.

“We ontvingen acht kandidaturen. De jury oordeelde dat de laureaat weet te overtuigen door het juiste evenwicht tussen toegankelijkheid en diepzinnigheid. Hij hanteert een rijke taal die hij tegelijk voldoende weet uit te puren. De jury en het stadsbestuur zijn ervan overtuigd dat deze kandidaat ongetwijfeld een memorabele poëtische stempel op onze stad zal weten te drukken en dat hij in zijn functie als stadsdichter zowel binnen als buiten de stadsgrenzen onmiskenbaar verbindend zal werken”, zegt de cultuurschepen.

Vincent Vandommele ontving van schepen Kurt Himpe ook een kunstwerkje. “Een houtsculptuur met de letters van het  alfabet, een symbolisch kunstwerkje, want met die letters zal de stadsdichter aan de slag gaan om poëtische kunstwerkjes te creëren.”