Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

“Vaarroutes in Belgische territoriale wateren zo goed als mijnenvrij”

Het aantal zeemijnen dat de voorbije jaren gevonden en vernietigd werd in de Belgische territoriale wateren is de laatste jaren sterk gedaald. “Het kustgebied dat vanuit veiligheids- en economisch oogpunt van het grootste belang is, werd met voorrang opgeruimd, waardoor er nauwelijks nog zeemijnen aanwezig zijn”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe.

“In 2017 werden nog twaalf zeemijnen vernietigd, in 2018 werden er vijf onschadelijk gemaakt en in 2019 slechts één. De voorbije drie jaar werden geen zeemijnen meer vernietigd in onze territoriale wateren”, zegt volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) die hierover vragen stelde aan federaal minister Ludivine Dedonder.

“De gebieden die het verst van onze kust gelegen zijn, worden niet systematisch gecontroleerd omdat ze veel minder problematisch zijn voor het scheepvaartverkeer”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe.

Volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge is wel bezorgd over de impact voor defensie. “Als defensie geen of veel minder zeemijnen hier kunnen onschadelijk maken, zal dat wegen op de ervaring en het verder uitbouwen van expertise. Dat zal dus noodgedwongen moeten gecompenseerd worden met bijvoorbeeld operaties in de Baltische Zee.”