Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Twee grote schilderijen van kunstschilder Leo Paret prijken in Izegems stadhuis

De stad Izegem beschikt over een ruime collectie kunstwerken en nu prijken ook twee nieuwe aanwinsten in het stadhuis. “Het gaat om twee stadsgezichten van kunstschilder Leo Paret”, zegt schepen van Cultuur Kurt Himpe.

“De kunstschilder, die leefde van 1896 tot 1976, was de zoon van een Izegemse schoenfabrikant. Hij volgde opleidingen in Brugge, Antwerpen en Amsterdam. De twee schilderijen waren al generaties in handen van een familie in Ukkel en werden geschonken aan de stad Izegem om ze niet verloren te laten gaan”, verduidelijkt de schepen.

“Mogelijkheid voor student om stageopdracht te wijden aan kunstcollectie”

De stad Izegem heeft heel wat kunstwerken en wil nu aan de slag gaan met de collectie. “Daarvoor willen we samenwerken met de vakgroep Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent”, zegt schepen Kurt Himpe.

“In de loop van de jaren verwierf de stad een grote collectie kunstwerken. Kunstenaars die vroeger in de tentoonstellingszaal exposeerden, gaven een kunstwerk aan de stad in ruil voor het gebruik van de accommodatie. Er zijn ook regelmatig schenkingen van kunstwerken aan de stad en er worden soms ook kunstwerken aangekocht. De kunstwerken zijn grotendeels opgeslagen in het stadsarchief. Maar er zijn ook werken aanwezig in verschillende stadsgebouwen en ook op het openbaar domein staan er veel kunstwerken”, verduidelijkt de schepen.

“We bieden tijdens dit academiejaar ook een stageplaats aan om de kunstcollectie te inventariseren, te beschrijven en informatie op te zoeken over de kunstenaars en geven de student ook de kans om een expositie uit te werken met een selectie van de kunstwerken van de stad. Op die manier kunnen we het ruimere publiek laten kennismaken met de Izegemse kunstcollectie”, besluit Kurt Himpe.