Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem zet grote digitaliseringsoperatie historische akten verder

Nadat vorig jaar de grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van de stad werd uitgevoerd, investeert het Izegemse stadsbestuur verder in het digitaliseren van akten. “In 2022 wordt er 30.000 euro geïnvesteerd zodat er opnieuw een groot deel van de historische akten van de burgerlijke stand online raadpleegbaar zal zijn”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

De operatie zal geleid worden door het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest. “De digitalisering van deze historische akten is belangrijk omdat er bij het raadplegen geen kans meer is op beschadiging van de originele documenten”, verduidelijkt coördinator Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest. “Het digitaliseren zorgde er ook voor dat er begin dit jaar een virtuele leeszaal van het stadsarchief werd opgestart. Hierdoor hoefden de dienst burgerlijke stand en de archiefdienst zelf minder aanvragen te verwerken en hoeven mensen zich niet meer te verplaatsen voor opzoekingswerk.”

“Genealogie bijzonder populair”

“In bijna een jaar tijd ongeveer 800 registraties om in de familiegeschiedenis te duiken overtreft alle verwachtingen. Genealogie is duidelijk populair en de investering om heel wat historische documenten te digitaliseren was en is een goede zaak”, besluit schepen Himpe.

De virtuele leeszaal kan bezocht worden via www.izegem.be/archief.