Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem wil samen met Universiteit Gent collectie kunstwerken inventariseren

Stad Izegem wil samen met Universiteit Gent collectie kunstwerken inventariseren

1 juni 2021

De stad Izegem heeft heel wat kunstwerken en wil nu een inventaris laten opmaken. “Daarvoor willen we samenwerken met de vakgroep Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent”, zegt schepen van Cultuur en Archief Kurt Himpe.

“In de loop van de jaren verwierf de stad een grote collectie kunstwerken. Kunstenaars die vroeger in de tentoonstellingszaal exposeerden, gaven een kunstwerk aan de stad in ruil voor het gebruik van de accommodatie. Er zijn ook regelmatig schenkingen van kunstwerken aan de stad en er worden soms ook kunstwerken aangekocht. De kunstwerken zijn grotendeels opgeslagen in het stadsarchief. Maar er zijn ook werken aanwezig in verschillende stadsgebouwen en ook op het openbaar domein staan er veel kunstwerken”, verduidelijkt de schepen.

“Succesvolle samenwerking met Universiteit Gent verderzetten”

“In navolging van de succesvolle samenwerking tussen het museum Eperon d’Or en een student van de vakgroep Kunstwetenschappen van de Universiteit Gent vorig jaar die uitmondde in de tentoonstelling ViceVersa met Izegems aardewerk willen we nu tijdens het volgende academiejaar ook een stageplaats aanbieden om de kunstcollectie te inventariseren, te beschrijven en informatie op te zoeken over de kunstenaars.”

“Enkele jaren geleden investeerde de stad al in een opbergsysteem in het stadsarchief om de aanwezige kunstwerken op een betere manier te bewaren. Nu willen we een stap verder zetten”, aldus coördinator Leen Breyne van het Intergemeentelijk Archiefteam Midwest.

“We bieden de student ook de kans om een expositie uit te werken met een selectie van de kunstwerken van de stad. Een mooi aanbod en we hopen dat een student de uitdaging zal aangaan”, besluit de schepen.