Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem start met virtuele leeszaal van het stadsarchief

 

Stad Izegem start met virtuele leeszaal van het stadsarchief

3 februari 2021

De grootste digitaliseringsoperatie uit de geschiedenis van de stad Izegem is afgerond. “Daardoor kunnen we starten met een virtuele leeszaal en genealogen van thuis uit aktes van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters laten raadplegen en opzoekingswerk doen”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

Een jaar geleden werden heel wat historische documenten uit het stadsarchief opgehaald om te digitaliseren. “Het ging om de bevolkingsregisters van de jaren 1830 tot de jaren 1970”, verduidelijkt coördinator Leen Breyne van de Intergemeentelijke Archiefdienst Midwest. “Er werden 182 bevolkingsregisters en indexen gedigitaliseerd. Daarnaast ook 36 boeken met huwelijksakten, 88 boeken met overlijdensakten en 20 boeken met geboorteakten. Ook van Kachtem werden er 5 boeken met akten gedigitaliseerd en van Emelgem 20 boeken.”

“Elk jaar zijn er heel wat aanvragen om documenten voor het opstellen van stambomen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun familie. Daarvoor moest telkens een aanvraag gedaan worden om de documenten te kunnen inkijken of mensen maakten gebruik van het schaduwarchief in de Izegemse bibliotheek om de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand die tot een flink stuk in de zeventiende eeuw teruggaan te raadplegen”, zegt Kurt Himpe.

“Met enkele klikken familiegeschiedenis opzoeken”

Met het online platform is het archief 24 uur op 24 uur raadpleegbaar en kunnen geboorte-, huwelijks-, overlijdensakten en wijzigingen die ouder zijn dan honderd jaar gratis geconsulteerd worden. “De dienst burgerlijke stand en de archiefdienst hoeven daardoor geen aanvragen meer te verwerken, er is geen kans meer op beschadiging van de originele documenten en mensen hoeven zich niet meer te verplaatsen voor opzoekingswerk.” 

“Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en met geïntegreerde zoekfuncties is er snel een resultaat. De gebruiker kan de aktes gemakkelijk printen of bewaren en kan zelfs een dossier aanleggen zodat er niet telkens opnieuw moet gezocht worden”, aldus Himpe.

“Genealogie is bijzonder populair en met deze digitaliseringsoperatie en het online raadpleegbaar maken willen we het onderzoek naar de familiegeschiedenis vergemakkelijken en stimuleren”, besluit schepen Kurt Himpe. 

 De virtuele leeszaal is te bezoeken via genealogie.izegem.be.