Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem restaureert schoorsteen elektriciteitscentrale

Vijftig jaar nadat de schoorsteen van de elektriciteitscentrale deels werd afgebroken voor het plaatsen van een zendcabine wil stad Izegem de schoorsteen restaureren. “Het is een eerste belangrijke stap in de opwaardering van de site als tweede belangrijk museum”, zegt schepen van Erfgoed en Musea Kurt Himpe.

“In 1972 werd in Izegem een eigen televisie- en radiodistributienet opgericht en ook gestart met elektriciteitsvoorziening. Etiz (Elektriciteit en Televisie in Izegem) zag het levenslicht.  In augustus van dat jaar werd met een enorme kraan een betonnen zendcabine op de schoorsteen geplaatst. Daarvoor werd de schoorsteen ook deels afgebroken. We willen de schoorsteen nu weer zeven meter opmetselen tot de oorspronkelijke 45 meter hoogte en de schouwkop herstellen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“We starten met de restauratie van de schoorsteen omdat dit het meest dringend is”, zegt schepen van Patrimonium Caroline Maertens. “Met de restauratie zal het metselwerk en het voegwerk hersteld worden en dus ook de verflaag van de schoorsteen verdwijnen. Er komen ook allerhande andere werken zoals verlichting en een rooster voor de toegankelijkheid. De cabine die op de schoorsteen staat, zal verwijderd worden.”

“Eerste stap in de opwaardering van de hele site”

“Deze cabine zal onderzocht worden naar eventuele erfgoedwaarde en daarvoor op de site zelf geplaatst worden”, aldus erfgoedschepen Kurt Himpe. “De restauratie van de schoorsteen is de eerste stap. Er werd een beheersplan opgemaakt voor de grondige herwaardering van de hele site. De stoommachine, de grootst bewaarde van ons land, werd al in 1978 beschermd als monument, de voormalige elektriciteitscentrale kreeg in 2015 een bescherming. De stoomvrienden zorgen ervoor dat het prachtig industrieel erfgoed goed onderhouden is en blijft en slaagden er ook in om de stoommachine te laten werken zoals vroeger, maar dan zonder stoom.”

“In een volgende fase komt de restauratie van het gebouw van de elektriciteitscentrale, met aandacht voor de toegankelijkheid en respect voor de vele erfgoedwaarden. Ook het pleisterwerk binnen in het gebouw moet dan grondig aangepakt worden”, besluit schepen Caroline Maertens.

De werken voor de restauratie van de schoorsteen worden geraamd op ongeveer 250.000 euro en hiervoor is ook een subsidie aangevraagd.