Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem reikt in 2023 opnieuw thesisprijs uit

De stad Izegem reikt dit jaar opnieuw de thesis- en onderzoeksprijs uit. “Met deze prijs willen we het onderzoekswerk van studenten van het hoger onderwijs valoriseren. Kandidaten moeten zich uiterlijk op 4 oktober aanmelden”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

De thesisprijs werd voor de eerste keer in 2019 uitgereikt aan laureaat Sam Geldof die als architect aan de Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas (KU Leuven) afstudeerde en met zijn masterproef ‘Structuur als Architectuur-Generator’ bestudeerde hoe een architecturaal idee kan geïnspireerd worden vanuit de structuur van bestaande gebouwen. Voor de concrete uitwerking van zijn proef nam Sam Geldof de gebouwen van drukkerij Strobbe onder de loep. In 2021 volgde een tweede uitreiking en toen kreeg Florian Stragier als student geschiedenis aan de KU Leuven voor zijn bachelorproef ”De Mandel vuil behandeld” de thesisprijs van de stad Izegem”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle.

“De thesisprijs kan zowel naar een sociaal, economisch, cultureel, architecturaal,  politiek of historisch onderzoek gaan. De stad kan er maar voordeel bij hebben dat er studiewerk gebeurt over Izegem. Al te vaak verdwijnen thesissen in een kast, terwijl dergelijke master- of bachelorproeven een grote meerwaarde kunnen betekenen”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Voor de uitreiking dit jaar komen de master- of bachelorproeven voor een Vlaamse instelling in aanmerking die een voldoende behaalden in de periode tussen 1 oktober 2021 en 1 oktober 2023. Er moet een duidelijke link zijn met de stad Izegem, het werk moet wetenschappelijk kwaliteitsvol zijn en nieuwswaarde hebben. Een jury buigt zich over de inzendingen. De laureaat wint een prijs ter waarde van 800 euro en geeft dan ook in de Izegemse bibliotheek een lezing over de thesis”, besluit schepen Himpe.

Alle info op https://izegem.bibliotheek.be.