Kurt Himpe

||| Schepen - Provincieraadslid |||

Schepen - Provincieraadslid

Stad Izegem organiseert voor de eerste keer groots internationaal partnerfeest

De stad Izegem heeft vijf partnersteden en organiseert voor de eerste keer een groots partnerfeest. “Van elke partnerstad zakt een officiële delegatie naar Izegem af en vindt voor de eerste keer in de geschiedenis van de partnerschappen een gezamenlijke bijeenkomst plaats”, zegt schepen van Internationale samenwerking Kurt Himpe.

“Het partnerschap met de Duitse gemeente Hilders, dat in 1974 startte met Kachtem, is het oudste partnerschap en bleef bestaan na de fusie met Izegem. In 1980 volgde een partnerschap met Bad Zwischenahn in Duitsland, in 1992 kwam er een samenwerking met de Noord-Franse gemeente Bailleul, gevolgd door een partnerschap met de Tsjechische stad Zlin in 1996. De laatste verbroedering die tot stand kwam was die met Hotton in het jaar 2000”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “In de loop van de jaren werden tal van activiteiten in en met de partnersteden uitgebouwd, zoals uitwisselingsprojecten met scholen, kunsttentoonstellingen en sportactiviteiten. Maar ook het Hilderscomité en het Verbroederingscomité zetten tal van initiatieven op.”

“Eerste keer in de geschiedenis dat alle partnersteden samen in Izegem zijn”

Op vrijdag 30 juni wordt tijdens een officiële plechtigheid in het stadhuis het Gulden Boek ondertekend door de partnersteden. Tijdens het feestweekend wordt een bezoek gebracht aan het museum Eperon d’Or en de internationale kunsttentoonstelling in de Sint-Tillokerk waar kunstenaars uit Izegem en vier partnersteden exposeren. Op zaterdagavond wordt ook een voorstelling van het Wereldfestival bijgewoond.

“Met de oorlog die momenteel woedt aan de poorten van de Europese Unie, is deze bijeenkomst bijzonder symbolisch en wordt door de ondertekening van het Gulden Boek de vriendschappelijke band tussen de verschillende Europese steden en gemeenten officieel bekrachtigd nog eens in de kijker gezet”, besluit schepen Kurt Himpe.